تصفیه هوا

استفاده از هواي پاك از طبيعي ترين حقوق يك شهروند است .متا سفانه عوامل متعددي دست به دست هم داده اند تا شمار زيادي از ساكنين كره خاكي از اين حق طبيعي محروم شده و عوارض ناشي از فقدان هواي پاك را تحمل كنند .در اين ميان ساكنين كلان شهرها سهم بيشتري از پيامد هاي منفي اين وضعيت را دارند. آلودگي هوا داراي پيامد هاي بسيار گسترده اجتماعي و اقتصادي است.

دستگاههاي تصفیه هوا و توليد اکسيژن حاصل جديدترين فن آوري در زمينه ايجاد هواي پاک ميباشد . آنها قابل حمل و استفاده در اتاق و ماشين ميباشند و در پاک و همچنين تازه نگهداشتن هوا و رفع بوي نيکوتين سيگار و ساير آلودگيهاي هوا موثر ميباشند .

نياز به هواي تميز و پاک از جمله ضروريات زندگي ميباشد که امروزه با توجه به آلودگيهاي زياد کمتر کسي ميتواند از آن بهره مند گردد ، شما مي توانيد با بکارگيري دستگاه تصفیه هوا در هر مکاني که هستيد همواره هواي تميز کوهستان را تنفس نماييد .

لازم به ذکر ميباشد که دستگاههاي روماک پالایش پارس همگي داراي استانداردهاي جهاني ISO 9001 , WHO , FDA , OSHA ميباشند .
دستگاههاي تصفيه هوا بدون صدا کار کرده و هواي آلوده و نامطبوع را پاکيزه نموده و فضا را مملو از از هواي خالص و تازه مي نمايد .
از مشخصات ويژه دستگاههای تصفیه هوا و اکسيژن ساز این شرکت ميتوان گفت که اين دستگاهها با جمع آوري غبار موجود در هوا ، و از بين بردن باکتريهاي بيماري زا و خنثي نمودن بوهاي نامطبوع و آزاد سازي اکسيژن فعال غني شده ظرفيت اکسيژن خون را افزايش داده و به سلولها زندگي مي بخشد . متابوليسم بدن را افزايش داده در نتيجه تنفس اکسژن خستگي برطرف شده و عوارضي مانند سر درد ، کم خوابي ، افسردگي ناشي از اختلال در اعصاب مرکزي از بين ميرود