دستگاه تصفیه آب خانگی :water treatment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

water treatment

فیلتر های پیش تصفیه :

فیلترهای پیش تصفیه شامل سه فیلتر یكبار مصرف با وظایف مختلف می باشند و در حقیقت شرایط شیمیایی آب را برای و رود به بخش اصلی واحد آب شیرین كن (فیلتر ممبران ) آماده سازی می كنند .تعویض و سرویس به موقع این فیلترها باعث افزایش طول عمر واحد اصلی تصفیه آب )ممبران ( و افزایش كیفیت آب استحصال شده می شود .

 

فیلتر میكرونی :

جنس این فیلتر از فیبرهای پلی پروپیلن به هم تابیده است و بصورتی كه خلل و فرج هایی به شكل منافذ در قسمت بیرونی و مخروط ماتریسی خلل و فرج دار بسیار ریز در داخل تشكیل می شود . در ساخت این فیلترها از هیچ ماده شیمیایی فعال استفاده نشده است و در نتیجه هیچ گونه ماده فرعی شیمیایی از آب حذف نمی كند . كدورت آب ، لارو و تخم انگل ها ، بیشتر باكتری ها ، هاگ قارچ ها و كلیه ذرات ریز تا اندازة 5 میكرون توسط این فیلتر جداسازی وحذف می شوند .

 

فیلتر گرانول كربن :

این فیلتر از ذرات ریز كربن از ابعاد 1 تا 2 میلیمتر و بصورت فشرده ساخته شده است و وظیفة حذف كلر و تركیبات آلی ساده و حلقوی ،آفت كش ها ، علف كشها ، مواد شیمیایی باقیمانده شوینده ها و كودهای شیمیایی ، حذف زنگ آهن ، گازهای بد بو را دارد .

 

water treatment

فیلتر پودر كربن :

فیلتر پودر كربن ، از پودر متراكم كربن اكتیو ساخته شده و حذف كنندة كامل رنگ ، بو و طعم ناشی از باقی ماندة مواد شیمیایی آلاینده و كلیه تركیبات آلی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

واحد تصفیه آب(فیلتر آب شیرین كن ) 


بخش اصلی واحد آب شیرین كن ، ممبران یا فیلتر تصفیه آب به روش اسمز معكوس می باشد .

ممبران قابلیت حذف كلیه باكتریها و ویروسها و حذف99 % املاح آب را دارا می باشد این غشا ء در مقابل مواد شیمیایی و بیولوژیكی به حد كافی مقاوم بوده و علاوه برآن تحمل فشار وارده از طرف پمپ آب را دارد .

  

water treatment

 

 

 

 

 

ممبران در محفظه ای بنام Pressure Vesselاز جنس پلاستیك فشرده با مقاومت بالا قرار می‏‏ گردد.


تانك ذخیره آب و تنظیم فشار 


شامل یك عدد بوستر پمپ ، 2 عدد شیر كنترل فشار و یك عدد تانك ذخیره آب می باشد . تانك علاوه بر ذخیره آب تصفیه شده ، كنترل فشار و روشن و خاموش نمودن پمپ با كمك شیرهای كنترل فشار را ، بر عهده دارد .

 

واحدهای بهبود كیفیت آب 


شامل انواع كپسول های كربن فشرده ، كپسول های حاوی سنگ ریزه و ذرات معدنی ، كپسول سرامیكی و انواع متنوعی از مواد می باشد كه در دستگاه های مختلف و بنا به اعتقاد و ادعای سازندگان مختلف ، این دسته كپسول ها در بهبود كیفیت آب و افزودن برخی مواد معدنی سهیم می باشند . نكته حائز اهمیت آنست كه این كپسولها جزء فیلترهای تصفیه كننده اصلی محسوب نمی گردند گرچه به اشتباه با نام فیلتر نامیده می شوند . بطور دقیق آب طی مراحل سه گانه اولیه (فیلترهای میكرونی ، گرانول كربن و كربن اكتیو) پیش تصفیه شده و تصفیه نهایی و حذف مواد شیمیایی مضر و باقیمانده میكرواورگانیزم ها در واحد ممبران انجام می پذیرد لذا اصطلاح 5-6 یا 8فیلتره كاملاً از نظر فنی مردود میباشد . 
آبی كه به عنوان آب محصول از ممبران خارج می شود از هر لحاظ مطمئن ، پاكیزه و تصفیه شده می باشد .جالب توجه آنكه در حال حاضر در واحد های تولید آب برای مصارف طبی و پزشكی نظیر كارخانجات ساخت سرم ها و داروهای تزریقی و در بیمارستان ها در واحد های دیالیز خون از دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معكوس در ابعاد بزرگتر بنا به مورد اطمینان بودن كیفیت آب محصول استفاده می شود .آب خروجی از ممبران ( فیلتر چهارم )تا وقتی كه با عامل آلوده كننده ای تماس نداشته باشد آب كاملاً استریل و بهداشتی می باشد .

water treatment كپسول حذف بو و طعم:

به منظور تكمیل فرآیند تصفیه آب ، در آخرین مرحله فیلتر پودركربن اكتیو فشرده نصب می گردد . وظیفه این كپسول بهبود طعم و بوی آب (Post Carbon Filter) استحصال شده می باشد.

 

ظرفیت تولید 


در حال حاضر دو نوع سیستم خانگی با ظرفیت تولید آب آشامیدنی 50 گالن در روز ( حدود 200 لیتر در شبانه روز ) و 100 گالن در روز ( حدود 400 لیتر) در شبانه روز در دسترس می باشند .


water treatmentمحل مناسب نصب 


بهترین محل برای نصب مجموعه آب شیرین ، در كابینت و زیر سینك ظرف شویی در آشپزخانه می باشد . نصب در این محل امكان انتقال آب به دستگاه بدون لوله كشی های اضافی و نتیجتاً ایجاد افت فشار، وجود لوله فاضلاب برای تخلیه پساب دستگاه ونصب علمك آب بر روی سینك ظرف شویی در كنار شیر ظرفشویی را فراهم می آورد .
در صورتی كه امكان نصب دستگاه در محل یاد شده وجود نداشته باشد ، باید پس از مشورت با كارشناس نصب این شركت ، محل مناسب از نظر دما و فشار آب ورودی انتخاب گردد .دستگاه باید از هرگونه منبع گرمازا به دور بوده و دمای آب ورودی بیش از 40 درجه سانتیگراد (برای مدت محدود) مجاز نمی باشد .