سیستم بیولوژیکی بی هوازی 

سیستم‌های بی هوازی

روش های بی هوازی مختلفی برای تصفیه لجن و مواد زاید با غلظت بالا به وجود آمده است. مهمترین آنها که توسط این شرکت استفاده می شوند عبارتند از :

فرآیند هضم با اختلاط كامل بی هوازی

در این فرایند مواد آلی درون مخلوطهای لجن ته نشینی اولیه و لجن بیولوژیكی را به روش بیولوژیكی تحت شرایط بی هوازی به انواع گوناگونی از مواد مانند متان و دی اكسید كربن تبدیل می كنند. این فرایند را در راكتورهای بی منفذ و هوابندی شده انجام می دهند. لجن به صورت پیوسته یا ناپیوسته وارد راكتور می شود. این مواد بعد از مدتی كه از راكتور خارج شوند مواد زاید آنها به شدت كاهش می یابد.

فرآیند بی هوازی تماسی

این فرایند شبیه فرایند قبلی است با این تفاوت كه یك جریان برگشتی برای آن تعبیه می شود كه مقداری از خروجی را به سیستم بر می گرداند. از این فرایند بیشتر در فرایندهای صنایع گوشت و سایر مواد محلول پر غلظت استفاده می شود.

فرآیند بی هوازی لجن لایه ای (UASB)

مواد زاید تصفیه شدنی را از پایین راكتور به آن وارد می كنند. فاضلاب از میان لایه لجنی مركب از دانه ها یا ذرات تشكیل شده به روش بیولوژیكی به طرف بالا جریان می یابد. تصفیه در زمانی رخ می دهد كه فاضلاب در تماس با این دانه ها قرار می گیرد. گازهای تولیدی در شرایط بی هوازی باعث گردش درونی می شوند و این امر به تشكیل و حفظ دانه های بیولوژیكی كمك می كند

مزایای سیستم های بی هوازی:

- نیاز به فضای کمتر 
-
امکان تصفیه بار آلودگی با شدت بسیار بالا
-
تولید اندک لجن
-
مصرف پائین انرژی