سیستم تزریق مواد شیمیایی

به منظور کارکرد بهینه دستگاه RO نیاز است که در مراحل مختلف تصفیه مواد شیمیائی برای بهبود تصفیه تزریق شود. برای تزریق این مواد معمولا از یک مخزن و پمپ تزریق به همراه شاسی، میکسر و لوازم جانبی استفاده می گردد. ظرفیت هر مخزن بر حسب میزان آب در حال تصفیه و میزان نیاز به ماده شیمیائی و تعداد روزهای ماندگاری محلول تعیین می شود. در سیستم های اسمز معکوس مهمترین سیستم های تزریق عبارتند از :

تزریق آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیائی است که معمولا در سیستم های RO تزریق می گردد. هر دستگاه اسمز معکوس نیاز به یک سیستم تزریق از این نوع دارد. این ماده باعث افزایش حلالیت ذرات محلول شده و در نتیجه امکان رسوب آنها در سطح غشا RO را کاهش می دهد. کاهش میزان رسوب برای عملکرد بهتر دستگاه ضروری می باشد.

هیپوکلرید سدیم/ کلسیم

با توجه به اینکه آب های تصفیه نشده دارای مقداری آلودگی میکروبی می باشند و این آلاینده ها توسط سیستم های پیش تصفیه حذف نمی گردند لذا لازم است که آب قبل از ورود به دستگاه RO ضد عفونی شود. در سیستم های RO کم هزینه ترین روش ضد عفونی استفاده از کلر آزاد می باشد. در صورتی که بار لودگی به سطح فیلتر شنی برسد در آنجا به شدت تکثیر می شود و زمانی که این آلودگی به روی فیلتر RO برسد غشا را به عنوان منبع غذائی مصرف کرده و باعث نابودی آن می شود. گرفتگی میکروبی یکی از شایع ترین گرفتگی های غشاهای پلی آمید می باشد.

سیستم تزریق SMBS

SMBS یک ماده خنثی کننده است که برای کاهش پتانسیل شیمیائی استفاده می شود. مواد اکسید کننده معمولا وقتی وارد غشای RO شوند با آن واکنش داده و در نتیجه باعث از بین رفتن آن می شوند. موادی مانند کلر و ازن که اکسید کننده های قوی هستند در صورت استفاده در آب ورودی باید قبل از رسیدن به غشا RO حذف شوند. این حذف تنها با کمک محلول SMBS امکان پذیر است و به همین خاطر در زمانی که برای ضدعفونی آب ورودی از یکی از روش های اکسیداسیون از و یا کلر استفاده شود در مراحل بعدی واحد تزریق SMBS نیز به سیستم اضافه می گردد.

سیستم تزریق اسید:

آب ورودی به RO بهتر است که درای pH خنثی و یا مقدداری اسیدی باشد. این کار باعث افزایش حلالیت یون ها شده و در نتیجه میزان گرفتگی غشا را کاهش می دهد. در ابتدای خط معمولا یک واحد تزریق اسید کلریدریک و یا سولفوریک به این منظور تعبیه می گردد تا میزان pH را در محدوده مناسب نگه دارد.