فیلتر پرسfilterpress

به منظور آبگیری لجن و جداسازی ذرات جامد از آب از یک واحد فیلتر پرس استفاده می­گردد. اساس کار فیلترپرس­ها فشرده سازی لجناب میان پارچه­های متخلخل می­باشد. دراثر عبور لجناب از میان پارچه­ها بخش بسیار زیادی از جامدات از بخش مایع جدا می­گردد. فیلترپرس­ها از یک رشته صفحاتی با جنس های مختلف مانند پلی پروپیلن ( P.P ) ، آلومینیوم ، چدن و ... که در هر دو طرف فرو رفته دارد تشکیل شده است. این صفحه­ها به صورت قائم بر روی چهارچوبی با یک سر ثابت و یک سر متحرک سوار شده­اند. بر روی هر صفحه یک پارچه صافی آویزان یا نصب شده است. این صفحه­ها با نیروی کافی در کنار همدیگر قرار می­گیرند تا در مقابل فشار وارده در حین فرایند صاف کردن مقاومت کنند. ضخامت کیک لجن از حدود ۲۵ تا ۳۸ میلیمتر و مقدار رطوبت آن از ۴۸ تا ۷۰ درصد نوسان دارد. به طور کلی فیلترپرسها به صورت مرحله ای ( Batch ) کار میکنند.