فیلتر مولتی مدیا

این سیستم ها چند لایه شن و کربن هستند. کربن بیشتر به صورت آنتراسیت بوده که دارای 75% کربن خالص است. سه لایه شن به همراه یک لایه آنتراسیت عموما این فیلترها را تشکیل می دهند. در حقیقت این سیستم ها مزایای فیلترهای شنی و کربنی را با هم دارند. لایه آنتراسیت همانند کربن فعال به مواد آلی و کلر را حذب می کند و لایه های شنی نیز ذرات درشت را حذف می کنند. بهره برداری مشکل این سیستم ها از معایب اصلی این فیلترها می باشد.

مزایای فیلتر مولتی مدیا:

  • امکان حذف ذرات نامحلول درشت و مواد شیمیائی با هم در فیلتر مولتی مدیا
  • عدم نیاز به فیلتر کربنی
  • کاهش هزینه های ثابت
  • کاهش فضای مورد نیاز سیستم تصفیه آب