تصفیه آب - سيستمهاي اولترا فیلتراسیون (Ultra Filtration System) 

غشاهای اولترا فیلتراسیون UF

استفاده از تکنولوژی تصفیه آب به کمک غشاهای اولترافیلتراسیون UF جهت زودن کدورت، میکروارگانیسمها و آلودگی های میکروبی، جدیترین تکنولوژی در زمینه تصفیه آب بوده و اهمیت زیادی در دنیا پیدا نموده است. با استفاده از این روش بدون افزودن مواد شیمیایی، می توان کدورت و میکروارگانیسم های آب را حذف نمود.

در صورت استفاده از غشاهای اولترافیلتراسیون UF به عنوان پیش تصفیه قبل از سیستم تصفیه آب RO

- ممبران اولترافیلتر UF از گرفتگی های ممبران های اسمز معکوس RO تا حد زیادی جلوگیری می کند.

-  پیش تصفیه اولترافیلتر UF مدت زمان لازم برای سرویس ممبران های اسمز معکوس RO را بالا می برد.

-  هزینه سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO را کاهش داده و بنابراین نصب آنها را مقرون به صرفه می سازد.

-  سیستم اولترافیلتراسیون نسبت به روش های قبلی قیمت مناسب تری دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

مقایسه نسبت به سایر روش های تصفیه آب و پساب :

-  عدم استفاده از افزودنی های شیمیایی نظیر کلر به آب جهت تصفیه (کلر با سایر ترکیبات آلی موجو در آب واکنش داده و باعث ایجاد تری هالومتانها یا آمین کلریدها می گردد. این ترکیبات به شدت سمی بوده، روی کبد اثر سوء دارند و همچنین سرطانزا می باشند).

- اولترافیلتراسیون UF نسبت به ازوناسیون هزینه کمتر داشته، کم خطر بوده و کارکرد آسانتری دارد.

- در استفاده از لامپ UV، میکرو ارگانیسم هایی مانند کپک ها، تخم ژیاردیا و پروتوزوا قابل حذف نمی باشند ولی در سیستم اولترافیلتراسیون حذف میشوند.

مشخصات فني سيستم‌هاي UFاولترافیلتراسیون ساخت شرکت روماك پالايش پارس: 

  • ظرفیت دستگاه تصفیه اولترافیلتر آب بین 1 تا 10000 متر مكعب در شبانه‌ روز
  • واحد پيش‌ تصفیه اولترافیلتراسیون میتواند شامل هيدرو سيكلون / اسكن فيلتر / فيلترهاي شني و كربن اكتيو از جنس استيل/ فايبر گلاس / كربن استيل
  • واحد تزریق مواد شيميايي شامل تزريق مواد ضد رسوب ، كلر و ... 
  • واحد اصلي تصفيه آب شامل پمپ‌هاي مربوطه، فیلترهای الترا فيلتراسیون، محفظه تحت فشار از جنس FRP 
  • اجزاء كنترل هيدروليكي و الكترونيكي شامل فشار سنج، جريان سنج، كنترل اتوماتيك (PLC ) و ... 
  • شاسي دستگاه تصفیه از جنس استنلس استيل / كربن استيل پوشیده شده با رنگ اپوكسي