مخزن | روماک پالایش پارس

مخزن


مخازن تحت فشار در کل میتوانند به هر شکلی ساخته شوند اما این فقط در تئوری میباشد اما در عمل بیشتر این مخازن به صورت کره ، استوانه و مخروط میباشد. معمول ترین روش ساخت منابع تحت فشار، ساخت آن به صورت استوانه با دو سر عدسی میباشد ،این شکل ساده ترین نوع برای آنالیز کردن مخازن را در اختیار ما قرار میدهد .در تئوری ساختن مخازن تحت فشار به صورت کره بهترین راه حل برای تحمل فشار می باشد اما متاسفانه در حین ساخت ،ساختن یک منبع به شکل کره بسیار سخت و در عین حال پر هزینه می باشد.بنابر این بیشتر مخازن تحت فشار استوانه ای با دو عدد عدسی به شکل بیضی در دو انتهای آن می باشد .
جرم مخازن با توجه به فشار و حجم مورد نظر و دمای سیال  ، می تواند تغییر کند میزان نیرو وارد بر سطح بر اساس چگالی مواد تا زمانی که این جسم بشکند یا ترک بردارد را نسبت استحکام به وزن ماده می گویند،که نسبت مهمی در تعیین نوع ماده مورد استفاده در مخازن دارد چون بالا رفتن ورن یک مخزن یک نکته اساسی در طراحی آن میباشد.
مخازن تحت فشار در مقابل فشار گاز درون آن بنا به استحکام کششی دیواره ها مقابله میکند
استرس وارد شده تعیین کننده ی قطر مخزن و ضخامت ورق استفاده شده درآن می باشد.