تصفیه آب -پکیج تزریق کلر ( کلرزنی )

با توجه به اینکه آب های تصفیه نشده دارای مقداری آلودگی میکروبی می باشند و این آلاینده ها توسط سیستم های پیش تصفیه حذف نمی گردند لذا لازم است که آب قبل از ورود به دستگاه ROتصفیه ضد عفونی شود. در سیستم های تصفیه آب و پساب کم هزینه ترین روش ضد عفونی استفاده از کلر آزاد می باشد. در صورتی که بار آلودگی به سطح فیلتر شنی برسد در آنجا به شدت تکثیر می شود و زمانی که این آلودگی به روی فیلتر ممبران اسمز معکوس RO برسد غشا را به عنوان منبع غذائی مصرف کرده و باعث نابودی آن می شود. گرفتگی میکروبی یکی از شایع ترین گرفتگی های غشاهای پلی آمید می باشد.